Odontologia conservadora

L’odontologia conservadora és una branca de l’odontologia que s’ocupa de la restauració dels teixits durs de les dents que poden haver-se destruït per les següents causes:

 • Traumatismes.
 • Alteracions i/o modificacions en el desenvolupament dentari, que produeixen un esmalt o dentina més fràgil.
 • Càries.

Què són les càries?

Les càries dentals són un dels problemes odontològics més comuns i importants. Es tracta d’una malaltia multifactorial que es caracteritza per la destrucció dels teixits de la dent a causa de la desmineralització provocada pels àcids generats per la placa bacteriana. Els bacteris presents a la placa són els responsables de produir aquests àcids que contribueixen a la formació de les càries.

A més a més, les càries estan estretament relacionades amb una higiene dental inadequada, la falta d’ús del fil dental, així com factors genètics i l’equilibri del pH de la saliva.

Càries i tractaments: Obturació i endodòncia / Caries y tratamientos: Obturación y endodoncia

Quin procés segueixen les càries?

Les càries comencen amb la destrucció de l’esmalt dental. Si aquest procés continua, afecta la dentina i, si no es tracta, pot arribar fins a la polpa dentària, provocant inflamació (pulpitis) i, finalment, necrosi (mort polpar). En cas de no rebre el tractament adequat, la inflamació pot expandir-se cap a la zona que envolta l’extrem de l’arrel dental, donant lloc a una periodontitis apical. És essencial realitzar el tractament apropiat per prevenir aquests problemes i preservar la salut bucodental.

“Possibles tractaments``

Així doncs, segons la localització de la càries, el tractament pot ser des d’una simple obturació o reconstrucció, fins al tractament del nervi, el que s’anomena una endodòncia. Vegem més al detall aquests tipus de tractaments en l’àmbit concret de les càries.

 • Obturació: és el procediment mitjançant el qual es restaura l’anatomia d’una dent que s’havia vist alterada per l’existència d’una càries (forma col·loquial: empastament).
 • Endodòncia: consisteix en l’extirpació de la polpa dental i el posterior emplenament i segellament de la cavitat polpar amb un material inert.

Com s’originen i com podem evitar-les?

Les principals causes que originen i influeixen l’aparició de càries estan relacionades amb tres aspectes: aspecte alimentari, bacterià i constitució de cada persona.

 • Dieta alta en sucres: Quan seguim una dieta rica en sucres, els bacteris els utilitzen com a aliment i els descomponen, produint àcids que ataquen directament l’esmalt de la dent.
 • Bacteris: Són els responsables de fermentar els sucres i generar àcids que contribueixen a la formació de càries.
 • Anatomia de la pròpia dent: És a dir, la forma i distribució de la dentadura, que pot provocar que certes zones dentals siguin més propenses a la formació de càries.

Algunes de les claus per evitar l’aparició de càries són les següents:

 • Bona higiene bucodental.
 • Rentar-se les dents tres vegades al dia o després de cada àpat.
 • Utilització del fil dental.
 • Utilitzar pasta dental que contingui fluorur.
No s’ha d’oblidar que s’ha de realitzar un control dental exhaustiu cada sis mesos per aconseguir un òptim desenvolupament i una correcta salut bucodental.