Dr. Narcís Bardalet i Casals

Número de col·legiat 4997
· Llicenciat en Odontologia. Facultat de ciències de la salut. Universitat Internacional de Catalunya. Setembre 2006.

· Participació en diferents congresos de SEPA, SEPES, AEDE.

· Nombrosos cursos de formació continuada en odontología per COEC, SEPA, SEPES, AEDE, ICS.

· Curs teòricpràctic de cirurgía periodontal pel dentista general. Octubre 2009.

· Curs d’expert en clínica periodontal. Universitat Complutense de Madrid. Març-Juliol 2010.

· Curs-Taller de cirurgía mucogingival en periodòncia i implants. Dr.Fernando Fombellida. Octubre-Novembre 2011.

· Postgrau en residència clínica en periodòncia. Universitat Internacional de Catalunya. Setembre 2010-Juliol 2011.

· Postgrau en estètica dental. Curs d’expert en estètica dental. Ceodont (Universidad complutense de Madrid). Juny 2011-Març 2012.

· Curs de cirurgía mucogingival en periodòncia i implantologia. Dr. Santiago Carreras. Novembre 2012-Gener 2013.

· Postgrau en lmplantologia. Universitat de Göteborg /Clínica Aparicio. Diploma in implant dentistry. Abril 2012-2013.

· Curs de perfeccionament de la tècnica mucogingival en periodòncia i implantologia. Dr. Carlo Tinti. Maig 2013.

· Curs de cirurgia mucogingival i implantologia. Dr. Carlo Tinti. Octubre 2013-Gener 2014.

· Curs de diagnòstic i cirurgia periodontal. Dr. Giovanni Zucchelli. Gener-juliol 2014.

· Postgrau en implantologia oral (Universitat de Califòrnia-Los Angeles) 2014-2015.

· Curs de Conceptes clínics per millorar la previsibilitat de la regeneració i de la cirurgia periodontal estètica plàstica. Prof. Anton Sculean (Universitat de Berna-Suiza) 2015/2016.

· Curs de diagnòstic i cirurgia periodontal. Dr. Giovanni Zucchelli 2016.

· Curs Modular de cirurgia regenerativa i mucogingival en implantologia (Dr. Carlo Tinti 2017).

· Curs de Conceptes clínics per millorar la previsibilitat de la regeneració i de la cirurgía periodontal esteticaplàstica. Prof.AntonSculean (Universitat de Berna-Suiza) 2017.

· Curs de cirugia avançat dels teixits tous periodontals i periimplantaris (Dr. Giovanni Zuchelli (2017).

· Curs Intensiu de Tècniques Reconstructives Pre i Peri-Implantàries amb el Dr. Luca de Stavola (universitat de Munster-Alemanya). (2017/2018).

· Curs modular de Prótesi (Dr. Juli Martínez/ Dr. Álvaro Blasi ). 2017 /2018.

· Curs modular avançat de reconstrucció òssia i cirurgia mucogingival al voltant de dents i implants amb el Dr. Paulo Mesquita. (Universitat FORP-USP Sao Paulo/Brasil) Gener-Març 2019.