Dr. Narcís Bardalet i Casals

CV Narcís Bardalet i Casals

· E.G.B col·legi La Salle Figueres (Figueres). Juny 1991.

· Títol batxillerat (B.U.P) escola Bell-lloc del Pla (Girona). Juny 1993.

· Títol Curs Orientació Universitaria (C.O.U) escola Bell-lloc del Pla (Girona). Juny 1994.

· Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Facultat de ciències econòmiques i econòmiques i empresarials. Universitat de Barcelona. Març 2005.

· Curs per a dirigir instalacions de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic. Juny 2006.

· Llicenciat en Odontologia. Facultat de ciències de la salut. Universitat Internacional de Catalunya. Setembre 2006.

· Participació en diferents congresos de SEPA, SEPES, AEDE.

· Nombrosos cursos de formació continuada en odontología per COEC, SEPA, SEPES, AEDE, ICS.

· Curs teòricpràctic de cirurgía periodontal pel dentista general. Octubre 2009.

· Curs d’expert en clínica periodontal. Universitat Complutense de Madrid. Març-Juliol 2010.

· Curs-Taller de cirurgía mucogingival en periodòncia i implants. Dr.Fernando Fombellida. Octubre-Novembre 2011.

· Postgrau en residència clínica en periodòncia. Universitat Internacional de Catalunya. Setembre 2010-Juliol 2011.

· Postgrau en estètica dental. Curs d’expert en estètica dental. Ceodont (Universidad complutense de Madrid). Juny 2011-Març 2012.

· Curs de cirurgía mucogingival en periodòncia i implantologia. Dr. Santiago Carreras. Novembre 2012-Gener 2013.

· Postgrau en lmplantologia. Universitat de Göteborg /Clínica Aparicio. Diploma in implant dentistry. Abril 2012-2013.

· Curs de perfeccionament de la tècnica mucogingival en periodòncia i implantologia. Dr. Carlo Tinti. Maig 2013.

· Curs de cirurgia mucogingival i implantologia. Dr. Carlo Tinti. Octubre 2013-Gener 2014.

· Curs de diagnòstic i cirurgia periodontal. Dr. Giovanni Zucchelli. Gener-juliol 2014.

· Postgraduate in oral implantology (University of California-Los Angeles) 2014-2015.

· Curs de Conceptes clínics per millorar la previsibilitat de la regeneració i de la cirurgia periodontal estètica plàstica. Prof. Anton Sculean (Universitat de Berna-Suiza) 2015/2016.

· Curs de diagnòstic i cirurgia periodontal. Dr. Giovanni Zucchelli 2016.

· Curso Modular de cirugía regenerativa y mucogingival en implantología (Dr. Carlo Tinti 2017).

· Curs de Conceptes clínics per millorar la previsibilitat de la regeneració i de la cirurgía periodontal esteticaplàstica. Prof.AntonSculean (Universitat de Berna-Suiza) 2017.

· Curs de cirugia avançat dels teixits tous periodontals i periimplantaris (Dr. Giovanni Zuchelli (2017).

· Curso Intensivo de Técnicas Reconstructivas Pre y Peri-Implantarias con el Dr. Luca de Stavola (universidad de Munster-Alemania). (2017 /2018).

· Curs modular de Prótesi (Dr. Juli Martínez/ Dr. Álvaro Blasi ). 2017 /2018.

· Curso modular avanzado de reconstrucción ósea y cirugía mucogingival alrededor de dientes e implantes con el Dr. Paulo Mesquita. (Universidad FORP-USP Sao Paulo/Brasil) Enero-Marzo 2019.