Pròtesi dental

“La prostodòncia o pròtesi dental és el ram de l’odontologia que s’encarrega del reemplaçament de les dents que el pacient hagi perdut per diverses raons, per exemple: càries i malalties periodontals o fractures, entre d’altres. Bàsicament existeixen dos tipus de pròtesis: fixes o removibles, segons si el pacient se les podrà treure o no de la cavitat oral. També diferenciem entre pròtesis sobre dents o sobre implants. L’objectiu d’aquesta pràctica consisteix en la restauració de la funció masticatòria, a més dels seus fins fonètics, deglutius i estètics.”

Dra. Sara Álvarez

Què és una pròtesi dental fixa?

Quan parlem de pròtesi dental fixa ens referim a una corona dental, o bé, un pont. Una corona dental és necessària quan una dent està molt reconstruïda, per exemple una dent endodonciada, la qual a l’haver realitzat el “tractament del nervi” queda més debilitada, així doncs, seria un dels casos en els quals estaria indicat col·locar una corona per prevenir el risc de fractura de la dent.

Un pont s’utilitza en el cas que tinguem una o més absències dentàries. Consisteix en rebaixar les dents del costat a la dent absent i adaptar una corona alhora que la nova peça dentària.

Avui dia existeixen múltiples materials per realitzar pròtesis fixes, des de les més tradicionals com les de metall  i ceràmica, fins a corones totalment ceràmiques o de zirconi. Cadascun indicat per a un ús determinat.

Exemple: a un pacient amb agenèsia a l’ullal dret, per la complicació que suposa col·locar un implant, decidim realitzar un pont totalment ceràmic.

Quan utilitzem una pròtesi dental removible?

Una pròtesi dental removible s’utilitza quan hi ha més absències dentàries. Podem trobar bàsicament dos tipus: les pròtesis parcials removibles o les pròtesis totals removibles. Les pròtesis parcials removibles es subjecten a les dents remanents mitjançant algun tipus d’ancoratge, per exemple els ganxos. Poden ser elaborades amb una base metàl·lica o totalment amb resina.

Com rehabilitem la dentició amb implants?

Amb implants podem rehabilitar la funció masticatòria i fonètica en el cas d’haver perdut totalment o parcialment les dents.
Podem rehabilitar des de la pèrdua d’una única dent, sense la necessitat de tocar les dents sanes dels costats, fins a la totalitat de la dentadura.

Quan s’han perdut la totalitat de les dents els implants proporcionen al pacient un major confort i funció que les pròtesis totals removibles. En aquests casos segons les consideracions del professional es poden realitzar pròtesis totalment fixes (de resina, metall i ceràmica, o zirconi), o bé, pròtesis implanto-mucosuportades.

Aquestes últimes es realitzen amb una base metàl·lica i el pacient se les pot treure, però es col·loquen anclatges sobre els implants, que proporcionen major seguretat al pacient.

Exemple: en el cas d’un pacient amb incisiu central i incisiu lateral drets amb infecció, després de realitzar múltiples tractaments restauradors es decideix extreure’ls i col·locar un implant i una corona dental amb extensió de l’ullal.

En cas de pacient edèntul total la millor opció seria fer servir una pròtesi dental sobre implants amb barres com a anclatges.